Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akut pulmoner emboli tanısı alan hastalarda çözünebilir CD40 ligand düzeyi ve ekokardiyografik parametreler

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.