Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Travma dışı subaraknoid kanamalı olgularda intrakraniyal anevrizma araştırılmasında kemik baskılı Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografinin rolü

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.