Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İn vivo olarak elde edilen saanen keçisi embriyolarının farklı kriyoprotektanlar kullanılarak yavaş yöntemle dondurulması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.