Selcuk University Digital Archive Systems

Kamu kurumlarında performans yönetiminin uygulanabilirliği: 360 derece performans değerleme tekniği (Antalya ili örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şahin, Ali
dc.contributor.author Erkış, İbrahim Uğur
dc.date.accessioned 2017-07-20T09:27:02Z
dc.date.available 2017-07-20T09:27:02Z
dc.date.issued 2014-03-21
dc.identifier.citation Erkış, İ. U. (2014). Kamu kurumlarında performans yönetiminin uygulanabilirliği: 360 derece performans değerleme tekniği (Antalya ili örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5152
dc.description.abstract Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ile neo-liberal politikaların kamu kurum ve kuruluşlarını değişim ve gelişime zorlaması; vatandaşa sunulan hizmetin hızlı ve etkili olduğu kadar verimli olmasını ve şeffaf kullanımını da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kamu yönetiminin faaliyetlerinin ve faaliyeti yerine getiren çalışanların performansının nesnel bir şekilde ölçülmesi, değerlendirilmesi ve bu çalışmaların sürdürülebilir politikalarla yürütülmesi gerekmektedir. Türk kamu yönetimi içinde özellikle son 10 yıllık süreçte çalışanların performansının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hızlanmış olsa da henüz genel hatlarıyla belirlenmiş bir teknik veya metot ortaya çıkarılmamıştır. 360 derece performans değerleme tekniği bireysel performansı değerlendirmek için çoklu kaynaklardan ve farklı boyutlardan veri toplayarak bireyin performansını karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Teknik başta gelişmiş ülkeler olmak üzere özel ve kamu sektörlerinde başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Tekniğin kamu kurumlarında uygulanabilirliği ile bireye, birimine ve kurumuna sağlayacağı katkıların analiz edilerek örnek bir model ortaya çıkarılması bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle Antalya ili örneğinde belirlenen üç farklı yapıdaki kurumda anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen hipotezlere ulaşılarak, öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Globalization, developments in information and communications technologies and the neo-liberal policies forcing public institutions and organizations to be changed and improved; necessitate the service provided to citizens to be not only quick and effective but also efficient and transparent used. Therefore, operations of the public administration and performance of the public employees, who fulfil the activities, should be objectively measured, evaluated and sustainably conducted. However efforts to evaluate the performance of employees in Turkish public administration have accelerated, especially in the last 10 years, an outlined specific technique or method has been uncovered yet. 360 degree performance appraisal technique puts the individual's performance forward in a comparative manner by collecting data from multiple sources and different dimensions to evaluate the individual performance. The technique has revealed successful results in the private and public sectors, particularly in developed countries. Revealing the viability of the technique in public institutions and putting forward a model by analysing its contributions to the individual, his/her unit and organization, is the objective of this study. In this regard, a survey study has been conducted in the institutions having three different structures, in the province of Antalya. Through examination of the hypotheses determined in the context of the study, several recommendations have been suggested in the light of the findings obtained. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject 360 derece performans değerleme sistemi tr_TR
dc.subject 360 degree performance appraisal system tr_TR
dc.subject Kamu kuruluşları tr_TR
dc.subject Public institutions tr_TR
dc.subject Performans değerlendirme tr_TR
dc.subject Performance evaluation tr_TR
dc.subject Türk kamu yönetimi tr_TR
dc.subject Turkish public administration tr_TR
dc.title Kamu kurumlarında performans yönetiminin uygulanabilirliği: 360 derece performans değerleme tekniği (Antalya ili örneği) tr_TR
dc.title.alternative Viability of performance management in public institutions: 360 degree performance appraisal technique, the case of Antalya tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account