Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kamu kurumlarında performans yönetiminin uygulanabilirliği: 360 derece performans değerleme tekniği (Antalya ili örneği)

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.