Selcuk University Digital Archive Systems

Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki figürlü adak stelleri ışığında adak ve inanç ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yılmaz, Mustafa
dc.contributor.author Arslan, Emine
dc.date.accessioned 2017-07-20T09:22:32Z
dc.date.available 2017-07-20T09:22:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Arslan, E. (2014). Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki figürlü adak stelleri ışığında adak ve inanç ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5149
dc.description.abstract M.Ö. 8. Yüzyılda Gordion' da kendi medeniyetlerini kurmaya başlayan Frigler, yaşadıkları bölgenin bin yıl sonra bile Frigya olarak anılmasını sağlamışlardır. Son derece gizemli olmalarıyla dikkat çeken adak levhaları, Roma'nın Frig eyaleti adını verdikleri coğrafyada M.Ö.2. ve 3. yüzyıllarda dikkat çeken eserlerindendir. Çalışmamda, Roma Dönemi' nde Frigya Bölgesi'nde yapıldıkları bilinen, bu bölgeye özgü olan, Zeus'a farklı epithetlerle ithaf edilen ve şu an Anadolu Medeniyetleri Müzesi' nde bulunan adak stelleri incelenmiştir. Diğer kültür ve inançlarda farklı uygulama alanı bulan adama geleneği üzerinde durularak, stellerin yapıldıkları bölge, bölgenin araştırma tarihçesi, coğrafi özellikleri, tarihi, yönetim biçimi de incelenmiştir. Yapıldıkları dönemi bütün özellikleriyle yansıtması bakımından çok büyük öneme sahip olan adak stelleri önce buluntu yerlerine göre, sonra adandıkları tanrının epithetlerine göre sınıflandırılmış ve buna göre bir katalog oluşturulmuştur. Yapıldıkları dönemi bütün özellikleriyle yansıtması bakımından çok büyük öneme sahip olan adak stelleri, öncelikle buluntu yerlerine göre, sonra da adandıkları tanrının epithetlerine göre sınıflandırılarak katalog şeklinde hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda, yaşadıkları her dönemde insanoğlunun adak adamaya ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmış ve tarihleme yapılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Phyrigian's, where is the began to establish their own civilization in Gordion in the 8. Century B.C., even after a thousand years of their region of Phyrgia were referred to as follows. Draws attention to be extremely mysterious votive plates, they gave the name of the Roman province of Phrygia geography noticeable artifacts in the second and third centuries B.C. In my study, they are known to do in Phrygia during the Roman Period, which is unique to this region, which was dedicated to Zeus, with different epithets and currently located in the Museum of Anatolian Civilizations votive steles were examined. Other cultures and beliefs in the different application areas with an emphasis on finding the dedicate traditions, they are made of steles region, the region's research history, geographical features, history, polity were also investigated. Votive steles, which has great significance With all the features of their time, prior to in terms of reflecting findspots, according to the epithet of the god then classified according to their dedicated and accordingly has created a catalog. At the end of the study, they live in each period mankind has reached the conclusion that they need to make amends and dating have been studied. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Adak steli tr_TR
dc.subject Phrygia tr_TR
dc.subject Zeus tr_TR
dc.subject Epithet tr_TR
dc.subject Votive stele tr_TR
dc.subject Cult tr_TR
dc.subject Frigya tr_TR
dc.subject Anadolu Medeniyetleri Müzesi tr_TR
dc.subject Museum of Anatolian Civilizations tr_TR
dc.title Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki figürlü adak stelleri ışığında adak ve inanç ilişkisi tr_TR
dc.title.alternative Found i̇n the Museum of Anatolian civilizations figured i̇n the light votive stele, votive and belief relations tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account