Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Motivasyon temelli pazarlamanın otel işletmelerindeki etkisi üzerine bir araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.