Selcuk University Digital Archive Systems

Zihinsel engelli öğrencilere teşekkür etme ve özür dileme becerilerinin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dilmaç, Bülent tr_TR
dc.contributor.author Türer, Hüvel
dc.date.accessioned 2014-08-27T12:57:39Z
dc.date.available 2014-08-27T12:57:39Z
dc.date.issued 2010-06-25
dc.identifier.citation Türer, H. (2010). Zihinsel engelli öğrencilere teşekkür etme ve özür dileme becerilerinin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/50
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere teşekkür etme ve özür dileme becerilerinin kazandırılmasında doğrudan öğretim yönteminin etkililiğini araştırmaktır. Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden deneklerarası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Bu modelde uygulanan programın etkililiği her öğrencide ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırmanın deneklerini, 2009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılında Konya’da bir rehabilitasyon merkezine devam eden; teşekkür etme ve özür dileme sosyal becerilerine sahip olmayan ve önkoşul becerilerine sahip olan iki erkek bir kız öğrenci oluşturmuştur. Deneklerden biri 8, ikisi 7 yaşındadır. Araştırma verileri öğretim öncesi, öğretim süreci ve öğretim süreci sonunda kullanılan ölçü aracı kayıt formu ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre doğrudan öğretim yönteminin, 3 öğrencinin de teşekkür etme ve özür dileme becerilerin kazanmalarında, farklı ortam, kişi ve nesnelere genellemelerinde ve öğretimden 7, 21 ve 35 gün sonra sürdürmelerinde etkili olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this research, thanks to students with intellectual disabilities the skills and gaining a direct apology toinvestigate the effectiveness of teaching methods. Study of research methods with a single subject multiple probe across subjects design was used in. The effectiveness of the programs implemented in this model, each student is examined separately. Their subjects of study, from 2009 to 2010 academic year, continuing to a rehabilitation center in Konya, thanks and apologies do not have social skills and prerequisite skills which consisted of two boys and one girl. One of the eight subjects, two were 7 years old. Research data before instruction, teaching process and teaching process at the end of the registration form was obtained by the measuring instrument. From the research findings according to the direct instruction method, three students said thank you and apology skills acquire different environments, people and objects generalizations are playing instruction, 7, 21 and 35 days after the continuing active role that has been observed.
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Education and training tr_TR
dc.subject Eğitim ve öğretim tr_TR
dc.subject Zihinsel engelli çocuklar tr_TR
dc.subject Doğrudan öğretim yöntemi tr_TR
dc.subject Children with mental disabilities tr_TR
dc.subject Direct teaching method tr_TR
dc.title Zihinsel engelli öğrencilere teşekkür etme ve özür dileme becerilerinin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği tr_TR
dc.title.alternative Effeciency of directly teaching method at thanking and apoligising abilities to students with mentally retarded tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account