Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Magnezyumun antioksidan etkisinin iskelet kası iskemi reperfüzyon hasarındaki koruyucu rolü-deneysel çalışma

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.