Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya bölgesi tip 2 diabetes mellitus hastalarında calpain-10 geninin hastalık ile ilişkisinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.