Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Hafif-orta şiddette kalp yetmezliği olgularında spironolaktonun sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.