Selcuk University Digital Archive Systems

Türk kültüründe nazar ve Antalya ilinin Akseki, Alanya, Manavgat ilçelerinde bulunan nazarlıklar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koyuncu, Fatma
dc.contributor.author Öztürk, Emine
dc.date.accessioned 2017-05-30T12:39:50Z
dc.date.available 2017-05-30T12:39:50Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Öztürk, E. (2005). Türk kültüründe nazar ve Antalya ilinin Akseki, Alanya, Manavgat ilçelerinde bulunan nazarlıklar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5019
dc.description.abstract İnsanoğlu çevresini tanımak anlamak için gözlerini kullanır. Ama bakışlar her zaman iyiye yönelik yada iyi etki bırakacak nitelikte olmamaktadır. Bazı bakışlar kişiyi ve nesneleri çeşitli şekillerde zarara uğratmaktadır. Zarara uğrandığını gören kişiler korunmak için çeşitli tedbirler alıp, koruyucular geliştirmişlerdir. Kötü bakıştan (kem gözden) korunmak için; gözünden zarar gelenden (nazarcıdan) uzak durmak, dua okumak, besinleri dua okuyarak tüketmek, kötü etkiyi bedenden temizlemek için yıkanmak, bilgili, yetkili kişi olan ocaklara başvurma yoluna gitmişlerdir. Kendi kendilerine yöntemler geliştirmişler, "Allah korusun" anlamında "Maşallah" ile söze başlama, tütsülenme, kurşun döktürme gibi yöntemleri uygulamışlardır. Ev, taşıt, hayvan ve bahçeleri korumak için koruyucu ağaç, paçavra, eski giysi, çalı, vb. dikip, tuz okuyup, tuz çevirip, süt dağlayıp el göz vb benzeri resimleri kullanma yoluna gitmişlerdir. İnsanlar kendilerini korumak, güvende hissetmek için muska, hamail, maskot ve nazarlık kullanarak hem korunmayı hem de süslenmeyi sağlamaktadırlar. Nazarlıklar, çeşitli göz boncukları, kolyeler, pandantifler, çeşitli yüzükler, bilezikler, halhallar, muskalar, hamailler, at nalı, çeşitli göz figürleri, el figürleri, fil vb. hayvan figürleri, vb. şekillerde insanlar ve eşyaları üzerinde kullanılarak koruma sağlanmaktadır. Evimize dışarıdan gelebilecek zararı kapı ve kilit önlüyorsa, hastalığı ilaçlar hastalanmadan önlüyor yada hastalanınca iyileştiriyorsa nazarlıklar da çeşitli figür ve güzellikleri ile insanları ve değer verdiklerini nazarın yıpratıcı ve Öldürücü etkisinden korumaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Mankind uses his eyes for understanding and knowing his environment. But the glances don't always have the feature of giving good effects or towards the good. Some looks cause different harms for people or things. People feeling that they had damages, have improved and developed various precautions to protect themselves. So as to be being protected from evil eye (kemgöz) people have chosen staying away from who has evil looks, praying, eating food by praying, to wash oneself so as to clear the bad effect from the body, applying fire place in which there are authoritative well informed people. They advanced methods by themselves such as "Maşallah" in the meaning of "Cod Bless You" before a sentence, casting a spell with incense, "kurşun döktürme" and followed them. In order to protect house, vehicle, animal and garden, they have chosen to sew the protective tree, rag, old clothing, brush etc. and to use praying salt, changing salt and burning milk.Due to the fact that being confidence and protecting themselves, people use amulet, "hamail", mascot, charm against the evil eye and get both defense and adoring. Amulatcs, different eye beads, necklaces, pendants, different eye rings, bracelets, "Halhal"s, written charms "Hamail"», horseshoe, different eye figures, elephant etc. animal figures etc. shapes arc used on people and things and make safe. If a door and lock prevent our homes from outside damages, if medicines prevent us before being sick or makes us better when we are ill, amulets that have different figure and beauties protect people and their dears from badly and fatal effects of the evil eye. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Türk kültürü tr_TR
dc.subject Turkish culture tr_TR
dc.subject Nazar tr_TR
dc.subject Evil eye tr_TR
dc.subject Antalya tr_TR
dc.subject Akseki tr_TR
dc.subject Alanya tr_TR
dc.subject Manavgat tr_TR
dc.title Türk kültüründe nazar ve Antalya ilinin Akseki, Alanya, Manavgat ilçelerinde bulunan nazarlıklar tr_TR
dc.title.alternative The evil eye in Turkish culture and the amulets wich are in Akseki, Alanya, Manavgat districts of Anatalya city tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account