Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Haşhaş kabuğunun sitrik asit ile modifiye edilerek, yeni adsorban hazırlanması ve sulu çözeltilerden Cr(VI) iyonunun üzaklaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.