Selcuk University Digital Archive Systems

Akut kadmiyum toksikasyonu oluşturulan ratlarda quercetinin bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dönmez, Nurcan
dc.contributor.author Kısadere, İhsan
dc.date.accessioned 2017-05-29T06:17:39Z
dc.date.available 2017-05-29T06:17:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kısadere, İ. (2016). Akut kadmiyum toksikasyonu oluşturulan ratlarda quercetinin bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4931
dc.description.abstract Bu çalışmada akut kadmiyum toksikasyonuna maruz kalan ratlarda quercetinin bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda canlı ağırlıkları birbirine yakın olarak seçilmiş 30 adet yetişkin erkek Wistar Albino rat kullanıldı. Çalışmada kullanılan hayvanlar Kontrol grubu (K), Kadmiyum grubu (Cd), Quercetin grubu (Q) ve Kadmiyum + Quercetin grubu (CdQ) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Denemede kullanılan hayvanlar deneme periyodu süresince standart sıçan yemi ile adlibitum olarak beslendi. Kontrol grubunda yer alan ratlarda herhangi bir uygulama yapılmadı. Cd grubunda yer alan ratlara 3 gün boyunca 4 mg/kg/canlı ağırlık/gün dozunda kadmiyum klorür (CdCl2) subkutan olarak uygulanırken, Q ve CdQ grubundaki ratlara ise 50 mg/kg/canlı ağırlık/gün dozunda quercetin intraperitonal olarak yine 3 gün boyunca enjekte edildi. Deneme sonunda deneme gruplarındaki deneklerden alınan kan örneklerinden elde edilen serum ve plazma örneklerinde SOD, MDA, GSH, katalaz, ALT, AST, GGT, total protein ve albümin düzeyleri belirlendi. Akut kadmiyum toksikasyonu oluşturulan gruptaki ratlarda belirlenen ve oksidatif hasarın en önemli göstergelerinden birisi olan MDA düzeyinin diğer üç gruba göre istatistiki olarak önemli oranda yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Quercetin uygulanan grupta (Q) elde edilen MDA düzeyinin kontrol grubu ile benzer olduğu gözlenirken, kadmiyum toksikasyonun negatif etkilerine karşı quercetin uygulanan CdQ grubundan da elde edilen MDA düzeyinin ise K ve Q gruplarından elde edilen veriler ile benzer olmasına karşın Cd grubuna göre önemli düzeyde azaldığı belirlendi (p<0.05). Yine araştırmada vücutta meydana gelen oksidatif hasara kaşı koruyucu etkinliği bilinen antioksidanlardan SOD, GSH ve katalaz enzim düzeyleri Cd grubunda, diğer üç gruba göre önemli oranda (p<0.05) azaldığı tespit edildi. Q ve Cd+Q gruplarında ise bu değerler kontrol grubu ile benzer iken Cd+Q grubundaki değerler, Cd grubuna göre artma eğilimindeydi. Araştırmada ölçülen plazma total protein ve albümin düzeyleri değerlendirildiğinde Cd grubundan elde edilen verilerin diğer üç grupla (K, Q ve Cd+Q) kıyaslandığında önemli bir azalma gösterdiği belirlendi (p<0.05). Bu parametreler açısından K, Q ve Cd+Q gruplarına ait verilerin ise birbirine benzer olduğu gözlendi. Karaciğer fonksiyonunu değerlendirmede önemli göstergeler olarak bilinen ALT, AST ve GGT enzim düzeylerinin Cd grubunda K ve Q gruplarına göre oldukça önemli düzeyde arttığı (p<0.05) tespit edildi. Cd+Q grubundan elde edilen değerlerin ise Cd grubuna göre önemli düzeyde azaldığı belirlendi. Ancak bu değer K ve Q grubuna göre oldukça yüksek seviyedeydi (p<0.05). Sonuç olarak, akut kadmiyum toksikasyonu oluşturulmuş ratlarda quercetinin koruyucu etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, kadmiyum etkisiyle antioksidan sistem ve bazı biyokimyasal parametrelerde ortaya çıkan negatif sonuçların, quercetin uygulamasına bağlı olarak normal seviyelere yaklaştığı belirlendi. tr_TR
dc.description.abstract It was aimed to determine the effects of quercetin on antioxidant system and some blood parameters in rats exposed to acute cadmium toxicity. For this aim, 30 adult male wistar rats, whose weights were similar to each other, were used. Experimental animals were divided into four groups as Control (C), Cadmium (Cd), Quercetin (Q) and Cadmium+Quercetin (Cd+Q). All experimental animals were fed with standart rat food ad libitum during test. There was no application was done on control group. Cadmium chloride (CdCl2) was subcutanly injected (4 mg/kg/day) to Cd and Cd+Q groups for 3 days. At the same time, Quercetin (50 mg/kg/day) was also injected intraperitoneally to Q and Cd+Q groups for 3 days. At the and of the study, the levels of serum and plasma SOD, MDA, GSH, katalaz, ALT, AST, GGT, total protein and albumin was determined. Serum MDA levels which were indicator of oxidative stress was found very higher in Cd group than the other groups in statistic (p<0.05). Serum MDA levels were determined similar in both Q and C groups. Besides, in Cd+Q group which quercetin had been used for the reduce the negative effects of cadmium, serum MDA levels were found lower than Cd group (p<0.05). Serum SOD, GSH and catalase which are known as a protector aganist oxidative stress, were determined significantly lower in Cd group than the other groups in statistic (p<0.05). Although, serum antioxidant levels were similar in the groups of C and Q, these values was in increasing trend in Q+Cd group when compared to Cd group. When Albumine and Total protein levels were determined similar in C, Q and Cd+Q groups, it was found the lowest in Cd group (p<0.05). ALT, AST and GGT enzyme levels which is indicative factors for liver disfunctions were higher in Cd group than C and Q groups (p<0.05). On the other hand, these enzyme levels were revealed higher in Q+Cd group when compared Cd group. Besides, serum GGT levels in Cd+Q groups were found similar to C and Q groups. In conclusion, it is determined that negatively affected antioxidant system and some biological parameters in rats because of cadmium adminstration, were ameliorated with quercetin treatment. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafında 15202019 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antioksidanlar tr_TR
dc.subject Kadmiyum tr_TR
dc.subject Kan parametreleri tr_TR
dc.subject Quercetin tr_TR
dc.subject Antioxidants tr_TR
dc.subject Blood parameters tr_TR
dc.subject Cadmium tr_TR
dc.title Akut kadmiyum toksikasyonu oluşturulan ratlarda quercetinin bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effects of quercetin on antioxidant system and some blood parameters at acut cadmium toxicity of rats tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account