Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik akciğer biyopsisi yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve komplikasyonlara eşlik eden risk faktörlerinin belirlenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.