Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mandibuler parafonksiyonel aktivitesi olan hastalarda masseter kasının ultrasonografi, doppler ultrasonografi ve elektromiyografi teknikleri ile incelenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.