Show simple item record

dc.contributor.advisor Mert, İsmail Hakan
dc.contributor.author Girgin, Güneş
dc.date.accessioned 2014-11-12T12:58:17Z
dc.date.available 2014-11-12T12:58:17Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Girgin, G. (2006). Fenikeliler'de Akdeniz ticareti. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/478
dc.description.abstract Fenikeliler Akdeniz ticaretini M.Ö. 1200 yıllarında elinde bulunduran ve Antik çağda deniz ticaretinin başlamasına ve yayılmasına sebep olan bir ulus olmalarından dolayı önemli bir yere sahiptirler. Kurdukları ticari kolonilerde Doğu Akdeniz kültürünü Batı'ya tanıtmışlar ve ayrıca Doğu ile Batı arasında ticari taşımacılıkta bulunarak kültürlerin kaynaşmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Fenikeliler M.Ö.3. bin yıldan itibaren Suriye-Filistin kıyı şeridine yerleşen Sami kökenli bir ulustan gelen denizci ve tüccar bir halktır. M.Ö.1200 yıllarından itibaren Akdeniz ticaretinde çok önemli bir yere sahip olan Fenikeliler, diğer uluslarla ticari faaliyetlerini sürdürebilmek ve ticaret ağlarını genişletebilmek için Akdeniz'in Batısına doğru yayılma göstermişler; Bütün Akdeniz'de, adalarda ve hatta Cebelitarık Boğazının ötesine Atlas okyanusuna kadar uzanan kıyılarda ticaret kolonileri kurmuşlardır. Kurdukları ticaret kolonilerinde bulundukları ülkenin maden, endüstrin alanındaki yerel zenginliklerinden ham madde olarak faydalanmışlar. Bunları işlemek için küçük çaplı atölyeler kurmuşlar, el işçiliği ve zanaatçılıkta çok ileri gitmişlerdir. Başlıca ticari ürünleri arasında: Boyalı ve işlemeli kumaşlar, elbiseler, süs eşyaları: Takılar, küçük dekoratif objeler, pişmiş toprak adak heykelcikleri, değerli madenler, işlenmiş madeni kaplar bulunmaktadır. Ticari faaliyetlerinin bir gerekliliği olarak ilk alfabe yazısını Fenikeliler bulmuş, bunu diğer uluslara tanıtmışlar, Yunanlılar daha sonra bu yazıyı geliştirmişlerdir. lk şeffaf cam kullanımı, notalama sistemi gibi yenilikleri diğer uluslara kazandıran Fenikeliler, gemi yapım teknikleri ve denizcilikte de ileri gitmişler, Yunanlılara ve bir çok ulusa bunları öğretmişlerdir. Fenikeliler kurdukları kolonilerde ticaret yapmak dışında yerleşim kurmak gibi başka amaçları yoktu. Bu onların tarihleri boyunca sürekli başka ulusların himayesinde yaşamalarına neden olmuştur. Kent devletleri halinde yaşamaktaydılar ve aralarında kültürel paylaşımları dışında bir bağ ya da coğrafi bir bütünlük yoktur. Kartaca dışında hiçbir kent güçlü bir askeri orduya sahip değildir; Fakat bir çok ulusun himayesinde yaşamış olsalar bile izledikleri barışçı politika sayesinde kimliklerini ve kültürel değerlerini uzun süre korumayı başarmışlardır. tr_TR
dc.description.abstract Phoenicians have a fundamental role in the Mediterranean sea who caused and expanded the sea trade in the archaic era in 1200 B.C. They explained the east Mediterranean culture to the west by using their colonies and also they had a big role about becoming close friends between east and west. Phoenician?s origin was Babylon and they were a merchant and a sailor nation who established in Syria-Palestine shoreline as from 3000 B.C.From that the date forward 1200 B.C.The Phoenicians had an import and role in the archaic era trade, therefore they wanted to expand their trade area till the west. They established lots of colonies along the Mediterranean sea and Atlas ocean and also Gibraltar. In their colonies there were lots of metals which were used in industry and the phoenicians used it for row materials and tradei. They established small workshops and they were very good at handicraftsman ship. Some trade product: Embroidered fabric, painted fabric, bric a brac, galssworks, jewelry, decorative objects, cooked offering sculptures metallic vessel.....etc. In consideration of their trade, they found the first alphabet then the other nations began to use it. After founding the alphabet, Greeks developed this alphabet. The first pearly glass was discovered by the phonicians. They were good at ship building ang technics. The Phoenicians established only trade colonies, they did not settle down in their colonies, for this reason Phoenicians always protected by other nations. Only Carthage had an military power. Despide the Phoenicians lived under protected by other nations, they achived to live by preserved their identity for a long time. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fenikeliler tr_TR
dc.subject Phoenicians tr_TR
dc.subject Ticaret tr_TR
dc.subject Commerce tr_TR
dc.title Fenikeliler'de Akdeniz ticareti tr_TR
dc.title.alternative Phoenicians' Mediterranean trade tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account