Selcuk University Digital Archive Systems

Kombinatoriyel optimizasyon problemlerinin karınca algoritmaları ile çözümü

Show simple item record

dc.contributor.advisor Engin, Orhan
dc.contributor.author Alaykıran, Kemal
dc.date.accessioned 2017-05-15T07:41:11Z
dc.date.available 2017-05-15T07:41:11Z
dc.date.issued 2004-10-07
dc.identifier.citation Alaykıran, K. (2004). Kombinatoriyel optimizasyon problemlerinin karınca algoritmaları ile çözümü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4756
dc.description.abstract Karınca Algoritmaları, karıncaların doğadaki davranışlarından etkilenilerek ortaya konulmuş bir problem çözme tekniğidir ve pek çok kombinatoriyel optimizasyon probleminin çözümünde kullanılmıştır. Çalışmada, karınca algoritmalarının problem çözme performansını artırmak için yeni bir algoritma önerilmiştir. Literatürde Polinomiyal Olmayan-Zor (Non-Polinomial{NP}-Hard) sınıfı içinde yer alan Gezgin Satıcı Problemi ve Esnek Akış Tipi Çizelgeleme Problemi üzerinde parametre optimizasyonu yapılmış, ardından bu problemler hem klasik Karınca Algoritması ile ve hem de önerilen yeni algoritma ile çözülmüş ve sonuçlar analiz edilmiştir. Önerilen algoritmanın karınca algoritmalarının çözüm performansını artırdığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Ant Algorithms are problem solving methods which were developed observing the natural behavior of real ants and it is used solve so many combinatorial optimization problem. In this study, a new algorithm in order to increase the solution performance of Ant Algorithms is developed. Parameter optimizations are done on Traveling Salesman Problems and ; Hybrid Flowshop Problems, which are known to be Non-Polinomial (NP)-hard problems in the literature, and furthermore these problems are solved using both classical Ant Algorithms and the proposed algorithm and the results are analyzed. The results derived are encouraging and due to this fact, it can be said that the new algorithm increases the solution performance of Ant Algorithms. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Karınca algoritmaları tr_TR
dc.subject Gezgin satıcı problemi tr_TR
dc.subject Esnek akış tipi çizelgeleme tr_TR
dc.subject Hybrid flow shop scheduling tr_TR
dc.subject Travelling salesman problem tr_TR
dc.subject Ant algorithms tr_TR
dc.title Kombinatoriyel optimizasyon problemlerinin karınca algoritmaları ile çözümü tr_TR
dc.title.alternative Solving combinatorial optimization problems using ant algorithms tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR38764


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account