Selcuk University Digital Archive Systems

Öğrenme stilleri ile ilköğretimde beşinci sınıf matematik derslerindeki başarı arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sulak, Hacı
dc.contributor.author Yazıcı, Esra
dc.date.accessioned 2017-05-12T12:22:33Z
dc.date.available 2017-05-12T12:22:33Z
dc.date.issued 2004-07-30
dc.identifier.citation Yazıcı, E. (2004). Öğrenme stilleri ile ilköğretimde beşinci sınıf matematik derslerindeki başarı arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4746
dc.description.abstract Bu araştırmada, İlköğretim 5. sınıfta okuyan öğrencilerin öğrenme stilleri tercihleri ile matematik başarılan arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, temel araştırma niteliğinde olduğundan, bir evren ve bunu temsil edecek bir örneklem seçilmemiş, çalışma Konya il merkezindeki Vali Necati Çetinkaya İlköğretim Okulu'nun 2003-2004 öğretim yılı 5. smıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Bu okulu temsilen, 5 adet 5. sınıf şubesinden random yolla seçilen 3 'ünün bütün kız ve erkek öğrencileri alınarak toplam 102 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada, adı geçen öğrencilere iki farklı uygulama yapılmış ve bu uygulamalarda öğrencilere, Kolb tarafından geliştirilen Öğrenme Stilleri Ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen Matematik Başarı Testi Uygulanmış ve elde edilen veri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin öğrenme stilleri tercihlerine ait dağılımın a = 0,05 düzeyinde manidar olmadığı, uygulamalardaki aritmetik, geometri ve toplam puan türleri bakımından, öğrencilerin öğrenme stillerine göre matematik başarıları arasında a = 0,05 düzeyinde manidar farklar bulunmuştur. Ayrıca, yine araştırmanın sonuçlarına göre; aynştıncılann, özümleyicilerin ve birleştiricilerin I. ve II. uygulamalara ait üç puan türündeki ortalamalar arasındaki farkların manidar olmayışı öğrenmelerinin kalıcı olduğuna işarettir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the relationship between students' learning style preferences and mathematics academic achievement in fifth grade of elementary school was studied. A population and sample was not defined because of study was a fundemantal research. Study was conducted in fifth grade students central district of Konya Vali Necati Çetinkaya Elementary School in 2003-2004 autumn semester. 102 students who was attending 3 class was selected randomly in 5 classes were included in this study. In study, learning style inventory developed by Kolb and mathematics academic achievement test developed by the researcher was applied to students in two different application. The data was analyzed. Result of study, there was not a significant differences in students' learning style preferences and significant differences in mathematics academic achievement (p < 0,05) was found between students who was grouping by learning style preferences. In addition, no significant differences found between diverger, assimilator and converger students' mathematics academic achievement points belongs to first and second applications. This shows that students' learning was perpetual. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject İlköğretim öğrencileri tr_TR
dc.subject Primary education students tr_TR
dc.subject Öğretim tr_TR
dc.subject Teaching methods tr_TR
dc.subject Teaching tr_TR
dc.subject Öğretim yöntemleri tr_TR
dc.title Öğrenme stilleri ile ilköğretimde beşinci sınıf matematik derslerindeki başarı arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative Relationship between learning styles and the archivement in the elementary school fifth grade mathematics tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account