Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Sosyoloji Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Sosyoloji Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Bağrıyanık, Mehmet Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tez sosyolojik muhayyilenin sınırları dahilinde dijital kültüre dair bir şeyler söyleme gayretinin bir ürünüdür. Son birkaç on yılda, değişimin temel saiki olan ve gittikçe kültürel bir atmosfer haline gelen dijitalleşme, ...
 • Çift, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-14)
  Kadim geçmişten bu yana yaşadıkları coğrafyanın yerlisi olan Kürtler, Cumhuriyet tarihinde uzun süre varlıkları yok sayılarak Dağ Türkleri, dilleri de Türkçenin bozulmuş bir şekli olarak kabul edilmiştir. Kürtler arasında ...
 • Akçakaya, Nuh (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-26)
  Bu tez renklerin toplumsal hayat içerisindeki önemini incelemektedir. Bu noktada, renklerin oluşturduğu ortak bilinç ve duygular, sosyal teorinin kapsamı içerisinde tartışılmaktadır. Renklerin kullanım alanlarının yanında ...
 • Ulusoy, Şerafettin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-20)
  Modern toplumda iletişim araçlarının gelişmesiyle beraber kültürel alanda paylaşım ve etkileşim süreçlerinin yoğunluğu artmıştır. Bu yoğunluk, popüler kültürel kavramının oluşmasını sağlamıştır. İnsanlığın ilk dönemlerinden ...
 • Rahman, Atique Ur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-29)
  Bugün yaşanmakta olan modern dünyada işleyişinde enerji hayati bir rol oynamaktadır. 21. yüzyılda satın alınabilir ya da sürdürülebilir enerji kaynakları ve bunlara ulaşım ülkeler açısından da hayatı öneme sahiptir. Bu ...
 • Bozal, Beyma Cansu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-05)
  Sanat dallarından biri olan sinema sadece sanat dalı değildir bunun dışında pek çok işlev üstelenmektedir. Kuşkusuz toplumun aynası olması bu işlevlerinden birisidir. Bir insan ürünü olması ve filmlerin çekildiği dönemin ...
 • Aydın, Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-12-30)
  Uyuşturucu madde bağımlısı bireyleri merkeze alan tez çalışmamızın amacı üç kısımdan oluşmaktadır: 1) toplumsal planda "madde bağımlısı birey" olarak tanımlanan gençlerin kim oldukları ve bu tanımlama karşısındaki tutum ...
 • Başöz, Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-03-16)
  Kadın tarihine bakıldığında, kadın genellikle evsel rolleriyle öne çıkmaktadır; temizlik, yemek, ütü, çocuk bakımı vs. Bu rollerin kadına kalmasının önemli bir sebebi de şüphesiz çocuktur. Çocuğun annesine olan fiziksel ...
 • Korkut, Mine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-01-28)
  İslam dünyasının ilk eğitim kurumu olan medreseler bir süre sonra Osmanlı Devletinin en ileri durumundaki eğitim müesseseleri olarak tarihte yerini almıştır. 19. yüzyılın modernleşme macerası ile medreseler tam yenilenecekken ...
 • Dur, Muhammet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Kentsel dönüşüm günümüzde kentbilim çalışmalarının ve kent sosyolojisinin en odak noktalarından biridir. Özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllardan sonra kentler aşırı göç almaya başlamıştır. Göç edenler kentin dış bölgelerinde ...
 • Dede, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-17)
  1968 Devrimi'ne kadar toplumsal hareketler işçi sınıfının merkezi konumdaki rolü ile değerlendirilmiştir. 1968 Devrimi ile birlikte özellikle öğrenciler ve kadınlar, toplumsal hareketlerde merkezi bir rol oynamaya ...
 • Özdemir, İsmail Mansur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tüm toplumsal kurumlar gibi devlet de içinde bulunduğu toplumsal dinamiğin ürünü olarak ortaya çıkar. Devleti anlamak, toplumun tarihteki serüvenini, toplumlar arası ilişkilerdeki konumunu; toplumun tarih içindeki yerinin ...
 • Alptekin, Duygu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Feminizm, kadın ile erkek arasındaki esitligin temelde insan hakları baglamında degerlendirilmesi gerektigini ifade eden bir düsünce sistemi bütünüdür. Bu çalısmada, küresellesme sürecinin etkileri göz önünde bulundurularak, ...
 • Yaman, Seyhan Çelik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Osmanlı imparatorluğunda batılılaşma süreciyle birlikte siyasal ve toplumsal alanda batının etkisi artmaya başlamış ve Osmanlı ailesi de değişimle karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışma da Osmanlı ailesinde batılılaşmanın ...
 • Yaman, Ömer Miraç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışma boyunca tarihsel olarak şekillenip günümüze değin uzanan iktidar ve propaganda ilişkisinin analizi hedeflenmiştir. Dolayısıyla sıkça tarihsel örneklerden yararlanma yoluna gidilmiş ve yaşadığımız yüzyıla yansıyan ...
 • Sarı, Sedat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Sanayi üzerine kurulmus günümüz toplumlarında, agır sanayi kurulusları, sanayilesme sürecinin gelisiminde ve ekonomik iliskilerin belirlenmesinde önemli yere sahiptir. Son dönmelerde yasamıs oldugumuz hızlı degisim süreci ...
 • Akdoğan, Vefa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada her ne kadar güneydoğu fotoğrafı içinde olmuş olsa bile bazı noktalarda güneydoğu fotoğrafını tersyüz eden Kulp ilçesi incelenmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken ilçenin kendini bir şekilde içinde dönüştürdüğü ...
 • Demirkan, Esin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Meslek, fertlerin geçimini sağlayan, genel sosyal statülerini belirleyen ve kendisine özgü kanuni ve ahlaki kuralları olan göreli sürekli bir faaliyet tarzı olarak tanımlanabilir. Sosyal yapıda iş bölümü içindeki yerine ...
 • Öztürk, Özkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalısma 1980 sonrasında Türkiye'de milli eğitim ideolojisinde yasanan toplumsal ve siyasal dönüsümlerin neler olduğun göstermeye çalısmaktadır. Eğitim ve ideoloji arasındaki iliski hem siyasal hem de bilimsel anlamda, ...
 • Aksan, Gamze (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Yoksulluk ve yoksulluk kültürünün toplumsal görünümleri konusunda yapılmış olan bu çalışma teorik ve uygulamalı olmak üzere, genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde yoksulluk kavramının mahiyeti, ...

View more