Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye ve Kazakistan Hukuku'nda taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve devri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akıncı, Şahin
dc.contributor.author Serzhanov, Maxatkhan
dc.date.accessioned 2017-05-03T11:44:16Z
dc.date.available 2017-05-03T11:44:16Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Serzhanov, M. (2004). Türkiye ve Kazakistan Hukuku'nda taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve devri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4655
dc.description.abstract üksek lisans tezimizin konusunu "Türkiye ve Kazakistan Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması Ve Devri" oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik yaşamda taşınmazlar (gayrimenkuller) büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle taşınmaz mülkiyetinin devri için, taşınır - mülkiyetinin devrinde bulunmayan ve kanunen belirlenen birçok kurallar mevcuttur. Bu kuralların tam ve doğru olarak uygulanmaması taşınmaz mülkiyetinin devrini geçersiz kılmaktadır. Tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde taşınmaz kavramı, mülkiyet, mülkiyet hakkı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyet hakkının türleri, taşınmaz mülkiyetini kazanmanın yolları gibi konuları incelenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, taşınmaz mülkiyetinin devri, geçerlilik şartları ve devir işleminin sebebe ve şekle bağlılığı üzerinde durulmuştur. Burada, Türk ve Kazak Hukukunda sebep ve şekil kavramları, şeklin türleri, devrin geçerliliğine etki eden haller ile tapusuz taşınmazlarda mülkiyetin devri gibi konulara yer verilmiştir. Üçüncü ve son olan bölümde ise, taşınmaz mülkiyetinin devrinin hükümleri ele alınmıştır. Burada satım, bağışlama ve trampa gibi sözleşmelerde taşınmaz mülkiyetinin devrinden bahsedilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The theme of our master thesis work is "The Achievement And Transfer Of The Right On Real Estate In The Law of Turkey And Kazakhstan". In social and economic life the unmovable property has a great role. Therefore, there have been made and defined a lot of rules by laws for real estate and that can not be used for movable property. These defined rules must be used in a right way, in order to transfer a right for real estate. The work consists of three parts. In the first part, we gave the definitions for a property, a right for property, the real estate, the kinds of property and studied the ways to achieve a right for real estate. In the second part of work we have studied a transfer of real estate, allowed rules for it, and belongings of transfer action to reason and form. We have opened there the definitions of reason and form in Turkish and Kazakh Laws, the kinds of form, the situations that are influencing for true transfer of real estate and transfer of property for untitled deed of unmovable property. The transfer rules of real estate are given in the third and last part of the work. There the transfer rules of unmovable property in sales, grant and barter contracts have been searched. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Gayrimenkuller tr_TR
dc.subject Real estates tr_TR
dc.subject Karşılaştırmalı Hukuk tr_TR
dc.subject Comparative Law tr_TR
dc.subject Kazak Hukuku tr_TR
dc.subject Kazakh Law tr_TR
dc.subject Kazakistan tr_TR
dc.subject Kazakhstan tr_TR
dc.subject Mülkiyet tr_TR
dc.subject Property tr_TR
dc.subject Mülkiyet hakkı tr_TR
dc.subject Property right tr_TR
dc.subject Taşınmaz iktisabı tr_TR
dc.subject Acquisition of immovable tr_TR
dc.subject Türk Hukuku tr_TR
dc.subject Turkish Law tr_TR
dc.subject Özel Hukuk tr_TR
dc.subject Civil Law tr_TR
dc.title Türkiye ve Kazakistan Hukuku'nda taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve devri tr_TR
dc.title.alternative The achievement and transfer of the right on immovable ownership in the Law of Turkey and Kazakhstan tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account