Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Er-yag lazer kullanılarak hazırlanan çürükten etkilenmiş dentinde farklı self-adeziv kompozitlerin bağlantılarının ve mikrosızıntılarının karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.