Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yeni iletişim teknolojileri ve bu teknolojilerin halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.