Selcuk University Digital Archive Systems

Elmalılı M. Hamdi Yazır'a göre bilgi-iman ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalkılıç, Bayram
dc.contributor.author Yıldırım, Yakup
dc.date.accessioned 2014-11-11T11:59:08Z
dc.date.available 2014-11-11T11:59:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yıldırım, Y. (2010). Elmalılı M. Hamdi Yazır'a göre bilgi-iman ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/448
dc.description.abstract Elmalılı M. Hamdi Yazır, cumhuriyet döneminin en önemli müfessirlerden biridir. Yaşadığı dönem itibariyle hem Osmanlının son dönemlerine, hem de cumhuriyetin kuruluşuna tanık olmuştur. Bu durum, onun fikirlerinin zamanımızı aydınlatması açısından oldukça önemlidir. Hala bir kısım yazılarına ulaşılamadığı söylenen Hamdi Yazır'ın, yaşadığı dönemin siyasi çalkantılara maruz kalması sebebiyle, bazı yazı ve makalelerini isimsiz, imzasız yayınlamak zorunda kaldığını biliyoruz. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın giriş bölümünde bilgi problemini ele alarak; bilginin tanımı, neliği, imkânı, kaynağı, ve değeri; iman, imanın mahiyeti, epistemolojik açıdan iman, imanın süje-obje açısından analizi, konuları üzerinde durmaya çalıştık. Birinci bölümde Elmalılı M. Hamdi Yazır'a göre bilgi ve iman konusunu; I-Elmalılı M. Hamdi Yazır'a Göre Bilgi ve II-Elmalılı M. Hamdi Yazır'a Göre Îman başlıkları altında inceledik. İkinci bölümde ise Elmalılı M. Hamdi Yazır'a göre bilgi-îman ilişkisi konusunu, incelemeye, analiz etmeye ve sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Biz bu çalışmamızda son devrin önemli düşünürlerinden biri olan merhum Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın bilgi ve iman kavramlarını nasıl ele aldığı, bilgi ve iman kavramının tanımı, mahiyeti, dereceleri, imanın şekillenmesinde bilginin etkisi, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirdiği konularını ele aldık ve bunların sistematik analizini yapmaya çalıştık. Bilgi ile iman arasındaki ilişki, aslında toplumu ayakta tutan en önemli etmenlerdendir. İnsanlığın terakkisi veya tedennisi bu ilişkiye bağlıdır. tr_TR
dc.description.abstract Elmalili M.Hamdi Yazir is one of the most important scholar during the republic period. He witnessed both the last period of Ottoman Empire and the early establishment of Turkish Republic. This situation is most significant in terms of illuminating our century. It is thought that there are still some articles and writings of Hamdi Yazir, those have never been published by his name, but published by anonymus or unnamed due to political confilicts of his period. This study is consisted from two chapters. In the introduction section, considering the knowledge problem; definition of knowledge, characteristics, possibility, source and value, belief and its nature, belief in view of epistemological aspect, analysis of belief in terms of subject-objects are emphasized. In the first chapter, knowledge and belief subjects according to the ?Elmalılı M. Hamdi Yazır? are studied under the titles of ?Knowledge according to the M. Hamdi Yazır? and ?Belief according to the M. Hamdi Yazır? In the second chapter, ?Relationship between Knowledge and Belief by M. Hamdi Yazır? are analyzed and discussed. In this study, we systematicaly anaylzed and evaluated the concepts knowledge and belief of late Hamdi Yazir, the Phlosophes of the last century. Moreover, this study deals how the author evaluated knowledge and belief, definition of these terms nature, degree of influence, effects of knowledge for forming the belief and relationships between these two concepts. Relationship between knowledge and belief are the most important factors for sustaining the society. Progress of the human being is dependent on this relationship. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tr_TR
dc.subject İslam felsefesi tr_TR
dc.subject Islamic philosophy tr_TR
dc.title Elmalılı M. Hamdi Yazır'a göre bilgi-iman ilişkisi tr_TR
dc.title.alternative The relation between faith and knowledge according to Elmalılı M. Hamdi Yazır tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account