Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Dadan, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada Hz. Peygamber'e dadısı olan Ümmü Eymen'in hayatı ve şahsiyeti ele alınmıştır. Ümmü Eymen'in gerçek adı Bereke'dir. Ümmü Eymen başlangıçta Hz. Peygamber'in babası olan Abdullah b. Abdulmuttalib'e hizmet etmiş ...
 • Yolcu, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-01)
  Ümeyyeoğullarından Mekke'nin reisi olan Ebû Süfyân'ın kızıdır. İlk eşi Esed b. Huzeyme kabilesinden Ubeydullah b. Cahş'tır. Eşi ile beraber İslâmiyeti ilk kabul edenlerden oldular. Müslüman olduktan sonra yapılan işkencelere ...
 • Mart, Ayşe Gül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Medine'de Hazrec kabilesinin Neccâroğulları koluna mensup olan Ümmü Süleym Ensardan ilk Müslüman olanlardandır. Cahiliye döneminde Mâlik b. Nadr ile evli olan Ümmü Süleym bu evlilikten Enes b. Mâlik'i dünyaya getirmiştir. ...
 • Mazhen, Yernar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İslâm tarihinin en önemli dönemlerinden biri Emevîler dönemidir. Emevîler döneminde de hiç kuşkusuz halifelerin ayrı bir yeri vardır. Bu tezde Emevî halifelerinin kişilikleri, Ya'kûbî'nin Târîhu'l-Ya'kûbî ve İbnü'l-Esîr'in ...
 • Daşçı, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Yozgat'taki dini yapılar içerisinde bulunan mihrablar 14. y.y'dan 20. y.y'a kadar geniş bir dönemi içine alan eserlerden meydana gelmektedir. Çalışmamız bir alan çalışması olup gerek merkez, gerek ilçe ve bunlara bağlı ...
 • Dinçtürk, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Doğu edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Yusuf ile Züleyha mesnevilerinde Allah korkusu motifleri önemli bir yer tutmaktadır.Biz bu çalışmamızda farklı yüzyıllarda yaşamış olan üç büyük şairin (Erzurumlu Darir, ...
 • Üstüner, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  1768 yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşları 1792 yılında imzalanan Yaş antlaşmasına kadar devam etmiştir. "Se/er-nâme-i Serdâr-ı Ekrem Yusuf Paşa" isimli eser de padişah I. Abdülhamid'in son dönemleri olan 1788 yılında ...
 • Ramadani, Zymer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  1908 ve 1909 yıllar arasında Osmanlı Devleti'nin Üsküp Vilayeti'nde yayın hayatına başlayan Yıldız dergisi, haftalık bir gazete mahiyetindedir. Bu gazete bir sene kadar yayın hayatını sürdürebilmiştir ve toplam olarak 47 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account