Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Dadan, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türklerle Araplar arasındaki ilişki İslam öncesi döneme kadar uzanmaktadır. Sâsânû İmparatorluğu yıkılmadan önce dolaylı bir şekilde başlayan ilişkiler, İslam ordularının Sâsânûleri yıkması sonucu doğrudan bir şekle ...
 • Yumerov, Aydan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Asenovgrad şehri Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da fethetmiş olduğu ilk bölgelerdendir. Bulgaristan genelinde Müslümanların azınlıkta olmasına rağmen Asenovgrad şehrinde Müslüman Türk Toplumu'nun çoğunlukta olduğu bir ...
 • Edis, Arife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Kökü çok daha eskilere dayanmasına ragmen, yazılı kaynakların tesbit edilemeyisinden dolayı Türk tarihinin bir yönü hep eksik kalmıstır. Pazırık Kurganı'nda kırık bir çanak içerisinde iki satırlık bir bas saglıgı ile ...
 • Durdu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Türk Edebiyatında Nasihat adını taşıyan bu tezin asıl konusu, 14. ve 15. yüzyıllar arasında yaşamış olan ve divan edebiyatı sahasında en çok bilinen şairlerden Necâtî, Fûzûlî, Bâkî, Hayâlî, Nef'î, Nedîm ve Leylâ Hanım'ın ...
 • Kirlenmez, Dilek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türküler, agızdan agza dolasarak ve nesilden nesile aktarılarak yasarlar. Toplumun din, adet, gelenek ve görenekler gibi manevi unsurlarını içerirler. Türk halk müzigimizin sözlü eserlerinde slam dininin temel inanç ...
 • Özgökmen, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  İslâm medeniyeti, her hususta olduğu gibi edebiyat alanında da kendi dairesi içindeki toplumların üzerinde etkili olmuştur. İslâm'ı kabul edip bu dinin müntesibi olan topluluklar kültür, edebiyat ve sanat alanında İslâmî ...
 • Ak, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Aşere-i mübeşşere, daha hayatta iken Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenmiş, dört halifenin de içinde bulunduğu on isimden oluşan bir sahâbe topluluğudur. Sahâbeden cennetle müjdelenmiş başka isimler olsa da, Hz. ...
 • Uğur, Hüsrev Derviş (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Türk İslam Edebiyatında Âşık ve Zâhid adını taşıyan bu tezin asıl konusu, Sözlüklerimizde, Dinî kaynaklarımızda, Türk halk edebiyatında, Divan edebiyatında, kısacası Türk İslam edebiyatında âşık ve zâhit kavramlarının ...
 • Botsalı, Saliha Görük (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Türk İslam Edebiyatında Dünya ve Ahiret adını taşıyan tezimizde, bu sahada bulunan şairlerin dünya ve ahiret hayatına bakış açıları örneklerle ortaya koyulmuştur. Birbirinden farklı gibi ifade edilen dünya ve ahiret aslında ...
 • Uzun, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk islam edebiyatı içerisinde verilen eserlerde pek çok dini motif kullanılmıstır. Bu dini motiflerin en basta gelenlerinden birisi ise ?hac ve kurban?dır. Divan edebiyatı içerisinde yer alan sairlerin arasında padisahlar ...
 • Dadan, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada Hz. Peygamber'e dadısı olan Ümmü Eymen'in hayatı ve şahsiyeti ele alınmıştır. Ümmü Eymen'in gerçek adı Bereke'dir. Ümmü Eymen başlangıçta Hz. Peygamber'in babası olan Abdullah b. Abdulmuttalib'e hizmet etmiş ...
 • Yolcu, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-01)
  Ümeyyeoğullarından Mekke'nin reisi olan Ebû Süfyân'ın kızıdır. İlk eşi Esed b. Huzeyme kabilesinden Ubeydullah b. Cahş'tır. Eşi ile beraber İslâmiyeti ilk kabul edenlerden oldular. Müslüman olduktan sonra yapılan işkencelere ...
 • Mart, Ayşe Gül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Medine'de Hazrec kabilesinin Neccâroğulları koluna mensup olan Ümmü Süleym Ensardan ilk Müslüman olanlardandır. Cahiliye döneminde Mâlik b. Nadr ile evli olan Ümmü Süleym bu evlilikten Enes b. Mâlik'i dünyaya getirmiştir. ...
 • Mazhen, Yernar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İslâm tarihinin en önemli dönemlerinden biri Emevîler dönemidir. Emevîler döneminde de hiç kuşkusuz halifelerin ayrı bir yeri vardır. Bu tezde Emevî halifelerinin kişilikleri, Ya'kûbî'nin Târîhu'l-Ya'kûbî ve İbnü'l-Esîr'in ...
 • Daşçı, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Yozgat'taki dini yapılar içerisinde bulunan mihrablar 14. y.y'dan 20. y.y'a kadar geniş bir dönemi içine alan eserlerden meydana gelmektedir. Çalışmamız bir alan çalışması olup gerek merkez, gerek ilçe ve bunlara bağlı ...
 • Dinçtürk, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Doğu edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Yusuf ile Züleyha mesnevilerinde Allah korkusu motifleri önemli bir yer tutmaktadır.Biz bu çalışmamızda farklı yüzyıllarda yaşamış olan üç büyük şairin (Erzurumlu Darir, ...
 • Üstüner, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  1768 yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşları 1792 yılında imzalanan Yaş antlaşmasına kadar devam etmiştir. "Se/er-nâme-i Serdâr-ı Ekrem Yusuf Paşa" isimli eser de padişah I. Abdülhamid'in son dönemleri olan 1788 yılında ...
 • Ramadani, Zymer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  1908 ve 1909 yıllar arasında Osmanlı Devleti'nin Üsküp Vilayeti'nde yayın hayatına başlayan Yıldız dergisi, haftalık bir gazete mahiyetindedir. Bu gazete bir sene kadar yayın hayatını sürdürebilmiştir ve toplam olarak 47 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account