Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yılmaz, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Mâlik el-Eşter Yemen asıllıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Dört halife döneminde yaşamıştır. Şam, Mısır ve diğer bazı şehirlerin fethedilmesinde önemli katkıları olmuştur. Hz. Osman döneminde Kûfe'ye yerleşmiş, bir ...
 • Öztürk, Osman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk-İslam Sanatları içerisinde önde gelen süsleme sanatlarından biri olan tezhib, İslami dönemle birlikte estetik ve mana bakımından mükemmeli yakalamaya çalışmıştır. Bu açıdan mükemmelliğin tezahürü olan örnekleri inceleyip ...
 • Öztürk, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Mervânî-Emevî Halifelerinin Fetih Siyaseti ve Sonuçları? isimli araştırmamızda miladî 684/750 yılları arasında yönetimi elinde tutan Mervânî-Emevî halifelerinin İslam devletinin sınırlarını Orta Asya'nın içlerinden Fransa ...
 • Gezici, Muammer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-13)
  İslâm tarihinin önemli dönemlerinden biri olan Emevîler döneminde halifeler, gerek siyasî icraatları ve gerekse de kişilik özellikleri ve yaşam tarzları bakımından merak edilen ve dikkat çeken şahsiyetler olmuşlardır. Bu ...
 • Yanmaz, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Mevlânâ ve Yunus Emre üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda bu iki büyük şahsiyetin varlık anlayışını ele aldık. Önce ayrı ayrı varlık anlayışlarını inceledik. Sonuç bölümünde ise her ikisinin varlık ...
 • Dural, Osman Nuri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm Tarihinin en önemli dönemlerinden biri Emevîler dönemidir. Emevîler döneminde de hiç kuşkusuz Muâviye b. Ebî Süfyan'ın ayrı bir yeri vardır. Siyasî kavga ve görüş ayrılıklarına rağmen İslâm topraklarını tek bir çatı ...
 • Çiçekana, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Müslümanlar için sahâbûler, fevkelâde bir önem arzetmektedirler. Çünkü onlar Kur'ân'ın indirilişine şahid olmuşlar ve Hz. Peygamber'in uygulamalarını yakinen görmüşlerdir. Bu dinin bize ulaşmasında birinci derecede bir ...
 • Kurnaz, Yasin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Muhammed b. Mesleme Hz. Peygamber'in yakın ashabındandır. Mus'ab b. Umeyr vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra İslâm'a büyük hizmetlerde bulunmuş, Hz. Peygamber'le birlikte hemen hemen ...
 • Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Daribay, Muratbek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-12-20)
  Orta Asya’da Otrar (Fârâb) önemli bir bölgedir. Zira bu bölge uzun süre Ġslâm hâkimiyetinde kalmıĢ ve ilim ve kültür merkezi olmuĢtur. Otrar Siriderya’nın sağ sahili üzerinde Aris kolunun biraz güneyinde bir kasaba. VI-VIII. ...
 • Mutlu, Ayşe Nur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Hz. Peygamber'in vefatıyla başlayan Râşid Halifeler dönemi, seçim şekilleri, halifelerin devleti yönetim tarzları, idaredeki görevlileri seçerken aradıkları kriterler ve bütün bunların topluma yansıma alanları noktasında ...
 • Erçetin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İslam Tarihindeki en tartışmalı konulardan birisi de şüphesiz ki Rahip Bahîra olayıdır. Hz. Peygamber'in, çocukluğunda amcası Ebû Tâlib ile beraber gerçekleştirdiği Şam seferinde meydana gelen bu olay olağan dışı birtakım ...
 • Danış, Nurullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Peygamber şehri Medine'de, Evs kabilesinin Abdüleşhel oğullarının neslinden 590 yılında dünyaya geldi. Künyesi Ebû Amr olan Sa'd b. Muâz, Mus'ab b. Umeyr vasıtasıyla Müslüman olmuştur. O'nun müslüman oluşu, tarihte İslâmî ...
 • Ulaş, Nurettin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Güven, Orhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tevhid akidesini temel gaye edinen slâm dininin saadet asrındaki mensupları tevhid ilkesini dünyaya yaymak uğruna can feda edercesine gayret sarf etmişler, bunu bir hayat memat meselesi kabul etmişler ve bu yola baş ...
 • Haidary, Mohammad Hanif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Hz. Peygamber'in bütün gazveleri Müslümanlar için büyük bir önem taşıdığı gibi, Hayber Gazvesi de önem taşıyan bu gazvelerden biri olmuştur. Aslında bu savaş tarihe geçen bir Müslüman-Yahudi savaşı olup Yahudiler, varlıklarını ...
 • Duisenov, Nurgissa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-09-19)
  Huneyn Gazvesi Müslümanların Hevâzin ve Sâkif kabileleriyle H. 8 Şevval ayında (Ocak 630) Mekke fethinin akabinde yaptığı savaş olması açısından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan bu gazvenin tarihsel sürecini ...
 • Balçık, Süreyya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-08)
  Mûte Savaşı, Müslümanların Suriyeli Hıristiyan Araplar ve Bizans ordusu ile H.8 Cemâziyelevvel ayında (Ağustos-Eylül M.629) yaptığı ilk savaş olması açısından büyük önem taşımaktadır. Gassânî-Hıristiyan Arapları'nın ...
 • Şahin, Özgül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006)
 • Yılmaz, Abdulkadir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Selmân el-Fârisî hicretten 48 yıl önce, Miladî 574 yılında Râmhürmüz'ün Cayy köyünde dünyaya gelmiştir. İran asıllı bir sahabidir. Katıldığı ilk savaş Hendektir ve bundan sonra bütün seferlerde Hz. Peygamber'in yanında yer ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account