Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ekim, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İslam tarihinde dönüm noktasını oluşturan Hz. Peygamber dönemi savaşlarından biri olan Bedir Savaşını Hazırlayıcı Etkenler ve Sonuçları başlıklı bu araştırma, savaşın elde edilen detaylarını ortaya koyarak Hz. Peygamber ...
 • Tosun, Rukiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Belâzürî ve İbn A'sem'e Göre Hz. Ömer Dönemi Fetihlerinin Değerlendirilmesi? isimli bu tezde Hz. Ömer'in M.634-644 tarihleri arasında 10 yıllık halifelik döneminde gerçekleştirmiş olduğu fetihler iki ayrı Fütuhat kitabına ...
 • Arslan, İhsan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
 • Okumuş, Arif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Ca'fer b. Ebû Tâlib Hayatı ve Şahsiyeti? başlığı altında, Hz. Muhammed döneminde yaşamış ve slâm tarihinde önemli bir yeri olan Ca'fer b. Ebû Tâlib'in hayatı ve şahsiyeti incelenmiştir. Araştırma çerçevesinde Hz. Ca'fer'in ...
 • Gedik, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Kerniç, Havva Şeyma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Dahhâk b. Kays, sahabiliği, İslam Tarihinde çok tartışılan bir vak'a olan Sıffin savaşına katılması ve bilhassa sosyal konumu itibariyle Kays kabilesinin reisi konumunda bulunması sebebiyle araştırılmaya değer bir kişiliktir. ...
 • İbadi, Mohammad Qasim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Dandanakan Savaşı Gazneli-Selçuklu arasında günümüz Türkmenistan'ın Merv çöllerinde meydana gelen bir meydan savaşıdır. Bu savaş sadece Gazneli ve Selçuklu tarihi açısından önemli değil, aynı zamanda İslâm tarihi açısından ...
 • Erten, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Vakfiye, 18. y.y. Osmanlı ilmiye sınıfına yön veren Dürrizadeler ailesinden gelen, seyhülislâm Dürrizade Mustafa Efendi'nin İstanbul ve Konya illerinde vakfettigi mülklerini ihtiva etmektedir. Vakfiye, üç bölümden olusmaktadır. ...
 • Candan, Feyza (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm tarihinin ilk döneminde ihtida olayları yoğun bir şekilde Emevîler döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Müslümanlar Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir yelpazede fetihler gerçekleştirmiştir. Bu fetihlerin ...
 • Yaylalı, Ahmet Nasır (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Parmaksız, Mehmet Nuri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Klasik Türk Şiiri ve Klasik Türk Musikisi yüzyıllar boyunca birbirleriyle ayrılmaz sanat dalları olmuşlardır. Bunun en iyi ispatı musiki ve şiirin en güzel örneklerinin hep aynı dönemlerde verilmesiyle olmuştur. Bu dönemler ...
 • Büyükarslan, Zeliha (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Can, Mesut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-01)
  Fazl b. Sehl, Mecûsî bir ailenin çocuğu olarak 154/771 yılında Serahs'ta dünyaya geldi. Babasının bir vesile ile Bermekîler'le tanışması üzerine Yahyâ b. Hâlid b. Bermek'in Hârûn er-Reşîd'e tavsiyesi sayesinde Me'mûn'un ...
 • Timur, Mujiburahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışma güney Asya’nın en önemli ülkelerinden olan Hindistan’ın M.Ö. 327 yılından İskender’in seferinden itibaren M.S. 1526 yılına Lûdilerin son dönemine kadar kurulan devletleri ele aldık. Bu bölgede özellikle kuzeyden ...
 • Koç, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamız esnasında önce İslam Hukukunda mezheplerin âriyet akdine bakıslarını sonra da, günümüz Türk Hukukunun bakısını, daha sonra da her iki hukuk sisteminin birlestikleri ve ayrıldıkları noktaları ortaya koymaya ...
 • Yüksel, Ahmet Turan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Emevûlerin Mekke ve Irak valisi olan Hâlid b. Abdullah el-Kasrû, Becûle kabilesinin Kasr kolundan olup, 66/685 yılında Hıristiyan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu yüzden kendisine bnü'n-Nasrâniyye denildi. ...
 • Akdoğan, Leyla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm tarihinde Müslümanlar, ilk kez farklı bir ilâhi dinle ve onun mensuplarıyla Medine'de karşılaştılar. Bunlar şehrin eski sakinleri olan Yahudiler'di. Bu Yahudi kabilelerinin en etkin olanı Nadîroğulları, liderleri ise ...
 • Özcan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Huzeyfe b. Yemân, Hz. Peygamber (a.s.)'in en seçkin sahabilerinden birisidir. Medine'de dünyaya gelmiştir. Künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise el-Yemân'dır. Hicretten önce Müslüman olan Huzeyfe, Hz. Peygamber (a.s.) tarafından ...
 • Eser, Mithat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
 • Aktürk, Veysel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma Hz. Peygamber döneminde öldürülmesi emredilen kişiler ve bunların öldürülme sebeplerini içermektedir. Hz. Peygamber'in tebliğinde hiçbir zaman zorlamaya gitmediği gerçeği sabitken nasıl olmuştur da birilerinin ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account