Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ören, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Abbasiler yaklaşık beş asır boyunca slam Dünyasında varlığını devam ettirmiştir. Bu zaman dilimi içerisinde slam Dininin kendi değerleri ile yerleşik bulunduğu coğrafyadan aldığı değerleri harmanlamış ve ortaya bir medeniyet ...
 • Akkuş, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İslâm Tarihi boyunca bazı devletler kısa süre hüküm sürmüş bazı devletlerin ömrü de uzun olmuştur. Abbâsî Devleti de hem ömür açısından hem de etkileri yönünden İslâm Tarihi sahnesinde büyük bir yer kaplamıştır ...
 • Akbıyık, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm Tarihindeki önemli sahsiyetlerden birisi olan Abdullah b. Abbâs'ın siyâsî iliskileri bu çalısmada ele alınmıstır. Abdullah b. Abbâs'ın daha çok ilmî kisiligi ön plana çıkmasına ragmen saglam siyâsî kimligi sayesinde ...
 • Kuşcalı, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Hazrec kabilesine mensub olan Abdullah b. Revâha Medine'de doğdu. Doğumu, çocukluğu ve gençlik yılları hakkında detaylı bilgiler kaynaklarda yer almamaktadır. Cahiliye döneminde okuma yazma bilen az sayıdaki kişilerden ...
 • Küçükköroğlu, Kazım (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Doğan, Kadriye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bir mecmua yada kitabın yapraklarını dağılmadan, sırası bozulmadan, arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cild denilmektedir. Cild için en uygun malzeme de deridir. Cild San'atı Türk El Sanatları içerisinde ayrı ...
 • Ekim, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İslam tarihinde dönüm noktasını oluşturan Hz. Peygamber dönemi savaşlarından biri olan Bedir Savaşını Hazırlayıcı Etkenler ve Sonuçları başlıklı bu araştırma, savaşın elde edilen detaylarını ortaya koyarak Hz. Peygamber ...
 • Tosun, Rukiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Belâzürî ve İbn A'sem'e Göre Hz. Ömer Dönemi Fetihlerinin Değerlendirilmesi? isimli bu tezde Hz. Ömer'in M.634-644 tarihleri arasında 10 yıllık halifelik döneminde gerçekleştirmiş olduğu fetihler iki ayrı Fütuhat kitabına ...
 • Arslan, İhsan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
 • Okumuş, Arif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Ca'fer b. Ebû Tâlib Hayatı ve Şahsiyeti? başlığı altında, Hz. Muhammed döneminde yaşamış ve slâm tarihinde önemli bir yeri olan Ca'fer b. Ebû Tâlib'in hayatı ve şahsiyeti incelenmiştir. Araştırma çerçevesinde Hz. Ca'fer'in ...
 • Gedik, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Kerniç, Havva Şeyma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Dahhâk b. Kays, sahabiliği, İslam Tarihinde çok tartışılan bir vak'a olan Sıffin savaşına katılması ve bilhassa sosyal konumu itibariyle Kays kabilesinin reisi konumunda bulunması sebebiyle araştırılmaya değer bir kişiliktir. ...
 • İbadi, Mohammad Qasim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Dandanakan Savaşı Gazneli-Selçuklu arasında günümüz Türkmenistan'ın Merv çöllerinde meydana gelen bir meydan savaşıdır. Bu savaş sadece Gazneli ve Selçuklu tarihi açısından önemli değil, aynı zamanda İslâm tarihi açısından ...
 • Erten, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Vakfiye, 18. y.y. Osmanlı ilmiye sınıfına yön veren Dürrizadeler ailesinden gelen, seyhülislâm Dürrizade Mustafa Efendi'nin İstanbul ve Konya illerinde vakfettigi mülklerini ihtiva etmektedir. Vakfiye, üç bölümden olusmaktadır. ...
 • Candan, Feyza (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm tarihinin ilk döneminde ihtida olayları yoğun bir şekilde Emevîler döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Müslümanlar Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir yelpazede fetihler gerçekleştirmiştir. Bu fetihlerin ...
 • Yaylalı, Ahmet Nasır (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Parmaksız, Mehmet Nuri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Klasik Türk Şiiri ve Klasik Türk Musikisi yüzyıllar boyunca birbirleriyle ayrılmaz sanat dalları olmuşlardır. Bunun en iyi ispatı musiki ve şiirin en güzel örneklerinin hep aynı dönemlerde verilmesiyle olmuştur. Bu dönemler ...
 • Büyükarslan, Zeliha (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Can, Mesut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-01)
  Fazl b. Sehl, Mecûsî bir ailenin çocuğu olarak 154/771 yılında Serahs'ta dünyaya geldi. Babasının bir vesile ile Bermekîler'le tanışması üzerine Yahyâ b. Hâlid b. Bermek'in Hârûn er-Reşîd'e tavsiyesi sayesinde Me'mûn'un ...
 • Timur, Mujiburahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışma güney Asya’nın en önemli ülkelerinden olan Hindistan’ın M.Ö. 327 yılından İskender’in seferinden itibaren M.S. 1526 yılına Lûdilerin son dönemine kadar kurulan devletleri ele aldık. Bu bölgede özellikle kuzeyden ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account