Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Timur, Mujiburahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışma güney Asya’nın en önemli ülkelerinden olan Hindistan’ın M.Ö. 327 yılından İskender’in seferinden itibaren M.S. 1526 yılına Lûdilerin son dönemine kadar kurulan devletleri ele aldık. Bu bölgede özellikle kuzeyden ...
 • Koç, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamız esnasında önce İslam Hukukunda mezheplerin âriyet akdine bakıslarını sonra da, günümüz Türk Hukukunun bakısını, daha sonra da her iki hukuk sisteminin birlestikleri ve ayrıldıkları noktaları ortaya koymaya ...
 • Yüksel, Ahmet Turan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Emevûlerin Mekke ve Irak valisi olan Hâlid b. Abdullah el-Kasrû, Becûle kabilesinin Kasr kolundan olup, 66/685 yılında Hıristiyan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu yüzden kendisine bnü'n-Nasrâniyye denildi. ...
 • Akdoğan, Leyla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm tarihinde Müslümanlar, ilk kez farklı bir ilâhi dinle ve onun mensuplarıyla Medine'de karşılaştılar. Bunlar şehrin eski sakinleri olan Yahudiler'di. Bu Yahudi kabilelerinin en etkin olanı Nadîroğulları, liderleri ise ...
 • Özcan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Huzeyfe b. Yemân, Hz. Peygamber (a.s.)'in en seçkin sahabilerinden birisidir. Medine'de dünyaya gelmiştir. Künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise el-Yemân'dır. Hicretten önce Müslüman olan Huzeyfe, Hz. Peygamber (a.s.) tarafından ...
 • Eser, Mithat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
 • Aktürk, Veysel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma Hz. Peygamber döneminde öldürülmesi emredilen kişiler ve bunların öldürülme sebeplerini içermektedir. Hz. Peygamber'in tebliğinde hiçbir zaman zorlamaya gitmediği gerçeği sabitken nasıl olmuştur da birilerinin ...
 • Kaplan, Sümeyra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslam toplumunun bağımsız devlet olma yolundaki en önemli dönem olan Hz. Peygamber döneminde yaşanan olaylar sadece İslam âleminin değil, diğer toplumlarında yüzyıllardan beri ilgi alanı olmuş ve bu alanda sayısız çalışma ...
 • Çetin, Şule (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  'Güven' insanla birlikte var olagelen bir duygudur. İman, güven duygusunun ana kaynağıdır. İslam'dan önce 'emîn' sıfatıyla tanınan Hz. Peygamber, asırlar öncesinde Müslüman, Yahudi, Gayrimüslim unsurların birarada yaşayabildiği ...
 • Yavuz, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  İslâm dininin en önemli esaslarından biri olan zekât ibadeti, Hz. Peygamber zamanında kurum haline getirilmiş ve bu kurum organizesi kamu otoritesinin yetkisine havale edilmiş. Hz. Peygamber döneminde zekât mallarının ...
 • Atçeken, İsmail Hakkı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992)
 • Valişov, Ziya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu tezde, Bakü şehrinin ''bir şehir'' olarak ortaya çıkmasında İslam dininin rolu araştırılmıştır. I Bölüm'de Bakü şehrinin konumuzun zaman kapsamı çerçevesinde siyasi tarihi kuruluşundan XVI. yüzyılın başına kadar ...
 • Şanverdi, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İlk üç halife döneminde, İslâm toplumunun hayat standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf edilmişti. Özellikle sosyal, siyâsî ve dîni alanda yapılan çalışmalarda doğrudan ya da dolaylı olarak bu olayların içinde rol ...
 • Çelik, Sümeyya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  slam öncesi Türk sanatında bazı hayvansal ve bitkisel kültür ögeleri adlı çalısma yaptık. slam öncesi Türk sanatında hayvansal figürler ön plana çıkmaktadır. Çünkü toplumda hayvanlar önemli bir yer arz ediyordu. Mitolojilerinde, ...
 • Güzel, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Estetik ve estetiğin ilişkili olduğu güzellik kavramı uzun zamandan beri üzerinde durulan konulardandır. İnsanlık tarihi boyunca bu konular üzerinde birçok çalışma yapılmış ve bunlarla ilgili sayısız eser yazılmıştır. ...
 • Akmaz, Fatmatüzzehra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  İsrâ ve Mi'râc hadisesi siret-i nebide önemli bir yer tutmaktadır. Zira bu hadise çok önemli bir zamanda meydana gelmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke döneminde sıkıntılar ve zorluklar içerisinde iken eşi Hz. Hatice ve ...
 • Yüksel, Bünyamin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bilâl b. Rebâh el-Habeşî, hicretten 40 yıl kadar önce (M.581) Mekke'de Habeşistan asıllı cariye bir anne ve köle bir babadan dünyaya gelmiştir. İslamiyet'in ilk yıllarına kadar Cumahoğulları kabilesi içinde Ümeyye b. ...
 • Uğraşkan, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Milletimizin sahip olduğu yüksek kültür değerlerimizden biri olan mezar taşları, milletimizin geçirmiş olduğu kültür safhalarını göstermesi bakımından son derece değerlidir. Mezar taşları bulunduğumuz toprağın doğal ...
 • Aydın, Remzi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısmada Kayseri merkezde yer alan 32 mihrab incelenmistir. Ayrıca günümüze ulasamayan yapılardan da kısaca söz edilmistir. Tezimizde yer alan mihrablar, 12.yy.'dan 20.yy.'a kadar olan genis bir zaman dilimini ...
 • Gök, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Kâ'b b. Mâlik Medineli Hazrec kabilesinin Benî Selime kolundandır. O, İslâm Tarihinin ilk dönemlerinde önemli işler yapmış bir sahabidir. İkinci Akabe Biatı'na katılmıştır. Hz. Muhammed'in katıldığı bir çok savaşa katılmış, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account