Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya'daki medrese yapılarının yeniden kullanım koşullarına göre değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.