Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

W. Radloff`un "Opit Slovarya Tyurkskih Nareçiy" adlı eseri ve eserde geçen Tatar lehçesine ait kelimelerin incelenmesi (3 cilt)

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.