Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Eş zamanlı dağıtımlı ve toplamalı araç rotalama problemlerinin bakteriyel besin arama optimizasyonu algoritması ile çözümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.