Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Büyükşehir belediye sisteminin evrimi: Demokratiklik ve etkinlik boyutlarıyla sistem analizi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.