Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Geleneksel Türk Sanatları Koleksiyonu by Issue Date

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Geleneksel Türk Sanatları Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Naddah, Sami (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-14)
  Ahsen-i Takvîm ve sanat bir birini tamamlayan iki kavramdır. Ahsen-i Takvîm vasfını taşıyan her nesnenin haliyle sanat değeri olan bir yanı vardır. Aynı zamanda herhangi bir şeye sanat vasfını verebilmemiz için, kıvamı ...
 • Tokat, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-02-11)
  Uşak Halıları konulu bu araştırmamızda; halıların bulunduğu, Konya Etnografya Müzesi ve Mevlana Müzesi'nde çalışma yapılmıştır. Örnekler, muhafaza edildiği depo ve sergi alanında incelenmiş ve belgelendirilmiştir. Amacımız, ...
 • Erdem, Sümeyra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014-07-03)
  Şeyh Hamdullah'la başlayan Osmanlı Mektebi, Hafız Osman, İsmail Zühdi, Mustafa Rakım, Yesâri Es'ad Efendi, Yesârizâde Mehmet İzzet Efendi, Şevki Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Kamil Akdik, Tuğrakeş ...
 • Majeed, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016-09-08)
  Haşim Muhammed el-Bağdadi, Irak'ın başkenti Bağdat'da Han lavent mahallesinde 1921 tarihinde doğmuştur. Bağdat'ta doğdu. Küçükyaşta babası­nı kaybedince amcası Mahmud'un himayesinde büyüdü. Molla Arif Şihli'de dersalarak ...
 • Mermer, Meryem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-27)
  19. yy.'in ikinci yarısından itibaren celi yazıda Mustafa Rakım Efendi'nin üslubu ile birlikte Kazasker Mustafa İzzet Efendi tavrı devam ederken Abdulfettah Efendi ile Rakım'ın üslubu daha da canlanmıştır. Çünkü Abdulfettah ...
 • Çakır, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-05)
  Hat sanatı, İslam sanatları arasında önemli ve özel bir yere sahiptir. Bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'e verilen değer sebebiyle onU daha güzel ve sanatlı yazma kaygısıdır. Bu sebepten yazı çok fazla değer görmüş ve birçok ...
 • Levent, Gülistan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-05)
  Medeniyetler tarih boyunca kendi kültür ve değerlerini, gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuş ve sanat bu değerlerin başında gelmiştir. Menşei doğrudan Kur'an-ı Kerim'e dayanan hat sanatı, İslâm medeniyetinin en köklü ...
 • Sönmez, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-06)
  Bu çalışmada Ayasofya Külliyesi'nde bulunan hat levha ve kitâbelerinin incelenmesi yapılmıştır. Külliyeye dâhil olan birimlerden Câmii, Kütüphane, Şadırvan, İmaret, Hazine Binası, Üç Yüzlü Sebil, Hünkâr Kasrı, II. Selim ...
 • Detseli, Naciye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-17)
  Türk süsleme sanatları içinde mühim bir yere sahip olan ahşap sanatı, Anadolu Selçukluları döneminde oldukça güzide örnekler vermiştir. Kapı kanadı, pencere kanadı, minber ve rahlelerde dönemin sanat anlayışının izlerini ...
 • Urhan, Yasin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-20)
  Geleneksel Türk-İslam sanatları içinde yer alan minyatür sanatı, içerdiği zengin görsel malzeme sayesinde araştırmacılar için önemli bir kaynak olmuştur. 16. yüzyılda klasik dönemin etkisiyle en güzel örneklerin sunulduğu ...
 • Tunç, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-29)
  Bu araştırma, XV. ve XVI. yüzyıla ait tezhipli Kur'an-ı Kerim'lerin incelenmesi ve dönem özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacı ile Konya Mevlana Müzesi'nde bulunan 5 adet tezhipli eseri içermektedir. Üç ana ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account