Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Halotan, izofluran ve sevofluranın anestezi cihazı ortamında psodomonas aeruginosa, staphylococcus aureus ve escherichia colinin üreme hızlarına etkileri

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.