Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tek modelli deterministik U-tipi montaj hattı dengeleme probleminin değişken komşu arama yöntemi ile çözümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.