Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Nerium oleander'in liyofilize sıvı distilatının hipokolesterolemik etkinliğinin değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.