Selcuk University Digital Archive Systems

Sıçanlarda miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine kronik ve akut çinko sülfat uygulamasının etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baltacı, Abdülkerim Kasım
dc.contributor.author Özyıldırım, Serhan
dc.date.accessioned 2017-03-14T13:02:17Z
dc.date.available 2017-03-14T13:02:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Özyıldırım, S. (2015). Sıçanlarda miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine kronik ve akut çinko sülfat uygulamasının etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4217
dc.description.abstract Çinkonun bir antioksidan olarak fonksiyonu iyi bilinmesine rağmen, kalp dokusunda hasarla sonuçlanan olaylarda çinkonun rolü sorgulanmamıştır. Bu çalışmanın amacı da; sıçanlarda miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine kronik ve akut çinko sülfat uygulamasının etkilerinin araştırılmasıdır. Spraque-Dawley cinsi 50 adet erişkin erkek sıçan üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, deney hayvanları eşit sayıda 5 gruba ayrıldı. Grup 1, (n:10) Normal Kontrol Grubu: Hiçbir uygulamanın yapılmadığı normal diyetle beslenen grup. Grup 2, (n:10) Taklit (Sham) Grubu: Genel anestezi altında miyokardiyal İ/R uygulaması dışında kalan cerrahi işlemlerin tamamının uygulandığı grup. Grup 3, (n:10) Miyokardiyal İskemi-ReperfüzyonGrubu: Normal diyetle beslenen ve genel anestezi altında miyokardiyal İ/R uygulanan grup. Grup 4, (n:10) Miyokardiyal İskemi-ReperfüzyonKronikÇinko Grubu: 15 gün boyunca 5 mg/kg dozunda i.p. çinko sülfat verilen ve uygulamaların bitiminde genel anestezi altında miyokardiyal İ/R uygulanan grup. Grup 5, (n:10) Miyokardiyal İskemi-ReperfüzyonAkutÇinko Grubu: Operasyondan 1 saat önce 25 mg/kg i.p. çinko sülfat verilen ve genel anestezi altında miyokardiyal İ/R uygulanan grup. Uygulamaların tamamlanmasını takiben Anestezi altındaki hayvanlardan kardiyak ponksiyonla kan örnekleri, heparin uygulanarak da kalp dokuları hıslı bir şekilde alındı. Alınan kan ve kalp doku örmeklerinde doku hasarının göstergesi olarak MDA, antioksidan aktivitenin bir göstergesi olarak da GSH düzeyleri spektrofotometrik yöntemle tayin edildi. Plazma ve kalp dokusunda ölçülen en yüksek MDA değerleri Grup 3 (Kalp İskemi-reperfüzyon grubu)'de elde edildi (p<0.05). Grup 5'in (Kalp iskemi–reperfüzyon+akut çinko uygulanan grup) MDA değerleri Grup 3'den, kronik çinko uygulaması yapılan kalp iskemi-reperfüzyon grubunun (G4) MDA seviyeleri de Grup 3 ve 5'den önemli şekilde düşüktü (p<0.05). Eritrositte ölçülen en yüksek GSH değerleri kronik çinko uygulaması yapılan kalp iskemi-reperfüzyon grubunda (G4) elde edildi (p<0.05). Grup 5'in (Kalp iskemi–reperfüzyon+akut çinko uygulanan grup) eritrosit GSH değerleri kalp iskemi-reperfüzyon grubundan (G3) daha yüksekti (p<0.05). Kalp iskemi-reperfüzyon grubunun (G3) eritrosit GSH parametresi de kontrol (G1) ve sham (G2) gruplarından daha yüksekti (p<0.05). Kalp dokusunda ölçülen en yüksek GSH değerleri kronik çinko uygulaması yapılan kalp iskemi-reperfüzyon grubunda (G4) elde edildi (p<0.05). Diğer grupların kalp GSH seviyeleri birbirlerinden farklı değildi. Mevcut çalışmanın sonuçları sıçanlarda kalp-iskemi reperfüzyonunda artan oksidan hasar ile baskılanan antioksidan aktivitenin; akut çinko uygulamasıyla kısmen, kronik çinko uygulamasıyla belirgin bir şekilde düzeltildiğini ortaya koymaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Although its antioxidant function is very well known, the role of zinc in damaging events in heart tissue has not been evaluated. The aim of this study is to investigate the effect of acute and chronic zinc-sulphate application on myocardial ischemia-reperfusion injury in rats. Spraque-Dawley type 50 adult rats were used and devided into five groups with equal numbers in the study. Group 1, (n:10) Normal Control Group: Thegroup fed with normal diet and undergone no application Group 2, (n:10) Simulation (Sham) Group: The group undergone all surgical procedures under general anesthesia except myocardial I/R application Group 3, (n:10) Myocardial Ischemia-ReperfusionGroup: Thegroup fed with normal diet and undergone I/R under general anesthesia Group 4, (n:10) Myocardial Ischemia-ReperfusionChronic Zinc Group: The group given 5 mg/kg i.p. zinc for 15 days and underwent I/R under general anesthesia at the end of applications Group 5, (n:10) Myocardial Ischemia-ReperfusionAcute Zinc Group: The group given25 mg/kg i.p. zinc sulphate 1 hour prior to the operation and underwent I/R under general anesthesia After completion of the applications blood samples by cardiac puncture and heart tissue samples, by applying heparin, were collected quickly from the anesthetized animals. MDA as an indicator of tissue damage and GSH as an indicator of antioxidant activity were appointed in the collected blood and tissue samples with spectrophotometric method. Highest MDA levels in both plasma and tissue samples were obtained from group 3(Heart Ischemia-ReperfusionGroup) (p<0.05). MDA levels of Group 5 were lower than Group 3 and MDA levels of group 4 were lower than group 3 and 5 significantly (p<0.05). Highest GSH levels obtained from eryhthrocyte were belonging to group 4 (p<0.05). Erythrocyte GSH levels of group 5 were higher than Group 3(p<0.05). Erythrocyte GSH parameter of Group 3 was higher than control(G1) and sham(G3) groups(p<0.05). Highest GSH levels measured in heart tissue was obtained from group 4 (p<0.05). Heart GSH levels of other groups were not different from each other. Results of present study has presented that suppressed antioxidant activity with increased oxidant damage during heart ischemia reperfusion in rats can be reversed partially by acute, obviously by chronic zing application. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 12202033 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antioksidanlar tr_TR
dc.subject Antioxidants tr_TR
dc.subject Eser elementler tr_TR
dc.subject Trace elements tr_TR
dc.subject Miyokardial reperfüzyon tr_TR
dc.subject Myocardial reperfusion tr_TR
dc.subject Miyokardial reperfüzyon lezyonu tr_TR
dc.subject Myocardial reperfusion injury tr_TR
dc.subject Sıçanlar tr_TR
dc.subject Rats tr_TR
dc.subject Çinko sülfat tr_TR
dc.subject Zinc sulfate tr_TR
dc.title Sıçanlarda miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine kronik ve akut çinko sülfat uygulamasının etkileri tr_TR
dc.title.alternative The effect of chronic and acute zinc sulphate application on myocardial ischemia-reperfusion injury in rats tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account