Selcuk University Digital Archive Systems

Sosyal medya ve spor pazarlaması ilişkisi taraftar tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma Beşiktaş spor kulübü örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zerenler, Muammer
dc.contributor.author Akkaya, Ömer
dc.date.accessioned 2017-03-14T12:33:41Z
dc.date.available 2017-03-14T12:33:41Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.citation Akkaya, Ö. (2016). Sosyal medya ve spor pazarlaması ilişkisi taraftar tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma Beşiktaş spor kulübü örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4213
dc.description.abstract Bu çalışmanın temel amacı sosyal medyanın spor pazarlama üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda, araştırmada spor kulübü taraftarlarının takımlarının sosyal medya hesaplarını takip etmedeki temel motivasyonları belirlenmiştir. Ayrıca bu motivasyonların, arasında bulunan ilişkinin düzeyi ve taraftarların sosyal medya üzerinden kulübün lisanlı ürünlerine yönelik tercih eğilimlerine olan etkileri de incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Araştırma kapsamında taraftar motivasyonlarını ölçmek için geliştirilen ölçek online ortamda dağıtılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni Beşiktaş Spor Kulübü taraftarları olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına taraftar motivasyonlarının kendi aralarında pozitif ve anlamı bir ilişki düzeyi gösterdikleri ve taraftarların kulübün lisanlı ürünlerine yönelik tercih eğilimlerine anlamlı bir etkide bulundukları gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main purpose of this research is to investigate the effect of social media on sports marketing. In this context, current research identifies the main driving motives of sports' team fans following their favourite team's social media accounts. Besides, research investigates the degree of relationship between those motives and effects of those motives on fans' choice tendency toward club's licenced products through social media was investigated in the research. Current research uses qualitative and quantitative research methods together. The scale that is developed for current study in order to evaluate fans' motivations was distributed as an online form. Target population of the current study was determined as Besiktas Sport Club's fans. According to results, it is observed that those motives have a positive and significant relationship between themselves and they have a meaningful effect on fans' choice tendency toward club's licenced products. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Spor pazarlaması tr_TR
dc.subject Sports marketing tr_TR
dc.subject Taraftarlar tr_TR
dc.subject Proponents tr_TR
dc.subject Beşiktaş spor kulübü tr_TR
dc.subject Besiktas sports club tr_TR
dc.title Sosyal medya ve spor pazarlaması ilişkisi taraftar tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma Beşiktaş spor kulübü örneği tr_TR
dc.title.alternative Social media and sports marketing relationship an examination of fans' behavior Besiktas sorts club example tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR216402


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account