Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Muhasebe standartlarının oluşumu ve uygulanma alanı (Bir bölgesel çalışma Konya örneği)

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.