Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler (karşılaştırmalı bir çalışma)

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.