Selcuk University Digital Archive Systems

Yedi oniki yaş arası çocuklara çizgi film yöntemi ile müze eğitiminin verilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arıkan, Abdulgani
dc.contributor.author Şahin, Can
dc.date.accessioned 2017-03-13T07:12:37Z
dc.date.available 2017-03-13T07:12:37Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Şahin, C. (2001). Yedi oniki yaş arası çocuklara çizgi film yöntemi ile müze eğitiminin verilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4180
dc.description.abstract Bu çalışma Müze Eğitimine yardımcı olacak şekilde çizgi film uygulamasına yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmanın amacı ilköğretim okullarında 7-12 yaş grubu çocuklara sanat eğitiminde verilen müze eğitiminin çizgi filimle verilmesine yönelik bir uygulama oluşturmaktır. Bu çalışmada görsel algının eğitimdeki yeri ve önemi incelenmiş, çocuk özel likleri incelenmiş, çizgi filminin eğitim bağlamında kullanımı ele alınmış ve çizgi filimle oluşturulacak yardımcı paket programların eğitime katkısının önemli boyut larda olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yapılan kısa süreli çizgi film uygulamasında alışılagelmiş çizgi film çalışmalarından farklı bir yöntem izlenerek çalışma oluşturulmuştur. Klasik celanimation tekniğinin bazı aşamaları yine kullanılmıştır, farklı olarak çizimlerin boyanması, kamera ile çekim, hareketlerin oluşturulması gibi bölümler bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study was made for cartoon applications which will help the education about museums. The aim of the study is to establish an application for 7-12 years old primary school children for the education about museums which is given in the education of arts. The importance of visual perception in education was examined, as well as the usage of cartoons in educationnal context and it's understood that there are lots of benefits of assisting programs that are composed by means of cartoons. Moreover, a different style was followed within the short time cartoons than the traditional ones.Although the classical celanimation technique was used in certain process, some parts such as colouring the drawings, recarding via camera, and arranging the actions were made by means computer. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Instsruction methods tr_TR
dc.subject Öğretim yöntemleri tr_TR
dc.subject Animated film tr_TR
dc.subject Çizgi film tr_TR
dc.subject Pictures tr_TR
dc.subject Resimler tr_TR
dc.subject Museum education tr_TR
dc.subject Müze eğitimi tr_TR
dc.subject Visual perception tr_TR
dc.subject Görsel algılama tr_TR
dc.title Yedi oniki yaş arası çocuklara çizgi film yöntemi ile müze eğitiminin verilmesi tr_TR
dc.title.alternative Cartoon animation as a method of museum education for 7-12 years old children tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account