Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Heron üçgenlerinin bazı özellikleri üzerine bir araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.