Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Nd katkılı YBCO süperiletken bileşiğin kristal yapısının x-ışını kırınım yöntemiyle incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.