Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Karaciğer tümör ve tümör benzeri lezyonlarında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin tanı değeri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.