Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bazı s-triazinlerin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.