Selcuk University Digital Archive Systems

Paranazal sinüslerin tümoral lezyonlarında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin yeri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ödev, Kemal
dc.contributor.author Koç, Osman
dc.date.accessioned 2017-02-22T08:22:15Z
dc.date.available 2017-02-22T08:22:15Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Koç, O. (2004). Paranazal sinüslerin tümoral lezyonlarında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin yeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4077
dc.description.abstract PNS tümörleri, genellikle özel bir tümör tipine spesifik olmayan benzer klinik semptomlar verirler. Sık görülen kilnik semptomlar, kronik sinüzitte de görülen nazal tıkanıklık, nazal akıntı ve/veya burun kanamasıdır. PNS tümörü düşünülen hastalarda anamnez ve fizik muayene ile birlikte görüntüleme yöntemleri mutlaka gereklidir. Geçmişte paranazal sinüs tümörlerinin tanısında konvansiyonel grafiler ve konvansiyonel tomografi kullamlmaktaydı. Günümüzde ise bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) daha sık kullamlmaktadır. Bu çalışmada PNS tümörü düşünülen 50 olgunun 9 tanesine sadece BT, 2 tanesine sadece MRG incelemeleri yapıldı. 39 tanesine ise hem BT hem MRG incelemeleri yapıldı. Radyolojik olarak 30 olgu benign, 20 olgu malign karakter gösteriyordu. Radyolojik olarak malign özellik gösteren 3 olguda (1 dev hücreli tümör, 2 inverted papillom) doğru tam histopatolojik olarak kondu. BT, kemik destrüksiyonlanm ve tumoral lezyonlardaki kalsifikasyonlan değerlendirmede tercih edilen bir yöntemdir. MRG, lezyonlan ve çevre dokular ile olan ilişkisini göstermede BT'den daha yararlı bir metoddur. Bu yüzden her iki radyolojik teknik karşılaştırmalı olarak kullanılmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract In generaly, tumors of paranasal sinuses cause to similar clinical symptoms without specificity for a particular tumor type. Freqently clinical symptoms are nasal obstruction, nasal drainage and/or epistaxis which are also typical for chronic sinusitis. Radiologic examination associated with history and clinical examination should be made in patient with suspected having tumors of paranasal sinuses. In the past, conventional radiography and tomography was used in the diagnosis on tumors of paranasal sinuses. However, at the present, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) have been commonly used. In this study, CT was only performed in 9 (9/50) and MRI was performed in 2 (2/50). In 39 (39/50) was performed both CT and MRI. Thirty patient had benign lesions and 20 patients had malign lesions, according to the radiologic findings. Although 3 have lesions with malign appearance according to the radiologic findings, the correct diagnosis was confirmed histopathologically (1 giant cell tumor, 2 inverted papillomas). CT is the modality of choice for the evaluation of the bone destruction and calcification of the tumoral lesions. MRI is more useful method than CT to define the more precisely of the lesions and their relationship to the surrounding tissues. However, both radiologic technique should be used comparatively. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Paranazal sinüs tr_TR
dc.subject Paranasal sinus tr_TR
dc.subject Lezyon tr_TR
dc.subject Lesion tr_TR
dc.subject Bilgisayarlı tomografi tr_TR
dc.subject Computed tomography tr_TR
dc.subject Manyetik rezonans tr_TR
dc.subject Magnetic resonance tr_TR
dc.title Paranazal sinüslerin tümoral lezyonlarında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin yeri tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR101089


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account