Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Paranazal sinüslerin tümoral lezyonlarında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin yeri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.