Selcuk University Digital Archive Systems

Kurum imajının oluşum sürecinde halkla ilişkilerin rolü üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şeker, Mustafa
dc.contributor.author Öğüt, Nesrin
dc.date.accessioned 2017-02-17T05:57:50Z
dc.date.available 2017-02-17T05:57:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Öğüt, N. (2008). Kurum imajının oluşum sürecinde halkla ilişkilerin rolü üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4050
dc.description.abstract Kurumların uzun dönemde varlıklarını devam ettirmeleri, müşterileri tarafından olumlu algılanmalarına bağlıdır. Bir kurumun ne olduğu kadar ilgili çevrede nasıl algılandığı yani kurumsal imajı da önemlidir. Sağlık sektöründe hizmet veren hastanelerin (özellikle özel hastanelerin) sayılarının her geçen gün artması ve rekabet ortamının şiddetlenmesi sebebiyle olumlu kurumsal imaja sahip olmak hastaneler açısından daha da önemli hale gelmiştir. Olumlu kurumsal imaja sahip olup olmamak, sağlık sektöründe hizmet veren hastanelerin rakiplerine oranla ön plana çıkmalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Yukarıda bahsedilen konular çerçevesinde Konya Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesinde, hasta ve hasta yakınlarından oluşan, rast gele örnekleme metoduyla seçilmiş 500 kişi üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirildi. Ankete katılanların kurumsal imaj algılamalarını etkileyen faktörler incelendi. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 15.00 paket programı kullanıldı. Verilerin analizinde tamamlayıcı istatistiklerden yararlanıldı. Cevaplarda yüzde dağılımlar ve puan ortalamaları kullanıldı. Ayrıca ankete katılanların yaş, cinsiyet, gelir, eğitim düzeyi, sosyal güvenceleriyle ilgili yöneltilen sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişkiler araştırıldı. tr_TR
dc.description.abstract To hold the fortune of the corporation, for a long time, depends on the positive perceive of customers. How it is perceived by its connection, namely the corporate image, is too important as much as what the corporation is. Today, to have a corporate image is becoming more important for the purposes of care, because of increasing the number of (including pay hospital) hospital with each passing day, and freshening the competitive environment in health sector. Whether have a positive corporate image is a distinctive mark for the hospitals in comparison with their competitors. In accordance with the provisions set out above, we have studied with haphazard sampling method on 500 patients or patients? family in Dr. Faruk Sükan Obstetrics and Child Hospital. This study analyses the factors that affect the perception of the corporate image of the Dr. Faruk Sükan Obstetrics and Child Hospital. SPSS 15 package software was used for statistical analysis. The percentage of distribution and points averages was calculated with the profit from complementary statistics. Data contained from 500 participant?s evaluated with SPSS 15 Gender, age, incoming profit, social security, educational level of the participant?s are also compared with the answers given to the avestions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kurumsal imaj tr_TR
dc.subject Corporate image tr_TR
dc.subject Halkla ilişkiler tr_TR
dc.subject Public relations tr_TR
dc.title Kurum imajının oluşum sürecinde halkla ilişkilerin rolü üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma tr_TR
dc.title.alternative Theorical and practical a investigation over role of the public relations at germinal of the corporation image tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account